Styrk dit spirituelle ståsted – i dit møde med naturen

Ved at genskabe kontakten til naturen i og omkring os, kan vi opnå en dybere kontakt til os selv. Det kræver, at vi skaber rum og ubundet tid i vores daglige liv. Tid til væren, i stilhed, i lytten, i åbenhed til det, der er.

I bund og grund er dette måske den største udfordring for det moderne menneske.

Ligesom med alle andre forandringer, kræver det både et bevidst valg og vedholdenhed at finde vejen hjem til sig selv igen.

Dybt i os alle bor visheden om altings forbundethed og når vi genetablerer denne kontakt, er der mulighed for at finde et nyt og sikkert ståsted i livet. Et ståsted med hjertet som vejleder i alle gøremål. Et ståsted der bringer tryghed, fred og dyb glæde. Det er gennem denne oplevelse af forbundethed, at vi finder en dybere forståelse af vores ansvar som medskabere af en bæredygtig fremtid for de kommende generationer.

En forståelse af, at ligesom naturen kan være healende for os, kan vi gennem vores hjertemøde med elementerne og bevarelse af naturen være i stand til at heale Jorden.

Igennem et halvt år vil vi sammen gennemleve forskellige brugbare veje, som hver især støtter os i processen til større forbundethed med naturen, med elementerne, med årsrytmen og ikke mindst med os selv.

Oprindeligt udvikler vi allerede under den embryonale fase og livmodertilstanden flere basale sanser, som vi alle bærer i os i vores dagligdag. Disse sanser vil vi stimulere gennem forskellige øvelser. Sanserne er knyttet til vores dybeste sandhedsvæsen og ved hjælp af disse kan vi finde ind til den urgamle kommunikation, hvor vi kan skabe kontakt til alle naturens væsener, underjordiske såvel som overjordiske. I naturen finder vi et særligt rum for at udvikle de evner, vi alle har adgang til i vores inderste væsen. Når vi er i naturen vil naturens væsener stimulere vores nervesystem til at slappe mere af. Det er en nødvendighed for lettere at kunne komme i den dybe kontakt. Dette kræver dog øvelse

“You didn’t come into this world. You came out of it, like a wave from the ocean. You are not a stranger here”

 – Alan Watts

Praktiske oplysninger

Vi mødes 4 x 2 dage på Boesvej 6, 8660 Skanderborg. Undervisningen finder sted i landskabet i og omkring vores skovjurt og ceremonisted på samme adresse. Max 18 deltagere.

Iben og Karsten er kursusledere

Undervisningsdage:

Lør./søn.  d. 21. – 22. aug.

Tors./fre.  d. 30. – 01. sep/okt.

Fre./lør.    d. 12. – 13. nov.

Lør./søn.  d. 04. – 05. dec.

Alle dage fra kl 9.00 – 17.00

Pris: 2.150 kr. pr. modul (2 dage) – ialt kr. 8.600 og er incl. forplejning.

Ved tilmelding før 01. juli 2021 – 8.200 kr .

Mulighed for betaling i 4 rater. Betales via easyme  ( under tilmeldingen ) og din ratebetaling bliver hævet fra din konto 14 dage før hver kursusgang

Før din endelige tilmelding til forløbet, ønsker vi at have en telefonsamtale med dig.

Forplejning: Suppe, salat og brød til frokost samt frugt og snacks i pauserne, alt er gluten og mælkefrit.

Overnatning: Vi er gerne behjælpelig med at finde gode og billige overnatningsmuligheder

Book din plads – send mail til kontakt@jordenssang.dk

Modulsammensætning

Modul 1

Vi vil undersøge begrebet ”rewilding” og se på hvordan vi kan genfinde os selv i denne proces. Finde tilbage til visheden om, at vi er natur, lige såvel som skoven, havet, ørnen, ulven og stjernehimlen. 

Til denne proces kan vi have brug for nye redskaber i vores bevidsthed. Disse vil vi udforske nærmere, f.eks. fordybelsesøvelser, intentionsarbejde og ændret bevidsthedstilstand.

Heldigvis er det altid muligt at skabe kontakt til allierede fæller, som er villige til at hjælpe og guide os på rejsen. Dem vil vi også kalde ind i vores arbejde.

Modul 2

Planteriget er uendeligt stort og er sammen med insekterne grundlaget for eksistensen af alt liv på Jorden. I planteriget kan vi finde både vores mad og vores medicin og på dette modul, vil vi udforske disse områder nærmere. Endvidere vil vi nærme os planterne som mulige allierede på rejsen.

Vi vil se på vores liv som en del af en slægt med forfædre- og mødre, der har gået på livet stier før os og vi vil have en særlig opmærksomhed på vores efterkommere. Vi vil være opmærksomme på og have bevidsthed omkring det ansvar, der følger med de valg, vi foretager i livet med tanke på de næste 7 generationer.

Modul 3

Alt naturligt liv er cyklisk og jo mere vi kan indrette vores eget liv efter denne vished, jo større vil muligheden være for at opnå et liv i balance, med fred, glæde og nærvær.

Vi vil se på årshjulet og dets muligheder som livsredskab. Heri indgår også arbejdet med elementerne jord, vand, luft og ild

Endelig vil vi  berøre historiefortællingens forunderlige univers.

Modul 4

Som det afsluttende modul vil vi, i lyset af vores individuelle livshistorie, se på hvordan vi ud fra en respektfuld tilgang, kan forpligtige os til vores fortsatte vandring på Jorden.

Vi vil dykke ned i hvordan ritualer og ceremonier kan hjælpe os med at skabe fokus, respekt og taknemmelighed for verden omkring os.

Endelig vil lave en afslutningsceremoni og en fejring af vores tid sammen.