Styrk dit spirituelle ståsted – i dit møde med naturen

Ved at genskabe kontakten til naturen i og omkring os, kan vi opnå en dybere kontakt til os selv. Det kræver, at vi skaber rum og ubundet tid i vores daglige liv. Tid til væren, i stilhed, i lytten, i åbenhed til det, der er.

I bund og grund er dette måske den største udfordring for det moderne menneske.

Ligesom med alle andre forandringer, kræver det både et bevidst valg og vedholdenhed at finde vejen hjem til sig selv igen.

Dybt i os alle bor visheden om altings forbundethed og når vi genetablerer denne kontakt, er der mulighed for at finde et nyt og sikkert ståsted i livet. Et ståsted med hjertet som vejleder i alle gøremål. Et ståsted der bringer tryghed, fred og dyb glæde. Det er gennem denne oplevelse af forbundethed, at vi finder en dybere forståelse af vores ansvar som medskabere af en bæredygtig fremtid for de kommende generationer.

En forståelse af, at ligesom naturen kan være healende for os, kan vi gennem vores hjertemøde med elementerne og bevarelse af naturen være i stand til at heale Jorden.

Igennem et halvt år vil vi sammen gennemleve forskellige brugbare veje, som hver især støtter os i processen til større forbundethed med naturen, med elementerne, med årsrytmen og ikke mindst med os selv.

Oprindeligt udvikler vi allerede under den embryonale fase og livmodertilstanden flere basale sanser, som vi alle bærer i os i vores dagligdag. Disse sanser vil vi stimulere gennem forskellige øvelser. Sanserne er knyttet til vores dybeste sandhedsvæsen og ved hjælp af disse kan vi finde ind til den urgamle kommunikation, hvor vi kan skabe kontakt til alle naturens væsener, underjordiske såvel som overjordiske. I naturen finder vi et særligt rum for at udvikle de evner, vi alle har adgang til i vores inderste væsen. Når vi er i naturen vil naturens væsener stimulere vores nervesystem til at slappe mere af. Det er en nødvendighed for lettere at kunne komme i den dybe kontakt. Dette kræver dog øvelse

“You didn’t come into this world. You came out of it, like a wave from the ocean. You are not a stranger here”

 – Alan Watts

Praktiske oplysninger

Vi har valgt at udsætte dette forløb – i stedet vil der inden længe komme datoer for spændende enkeltstående kurser

Book din plads – send mail til kontakt@jordenssang.dk

Modulsammensætning