FÆLLESSKABET JORDENS SANG

JORDENS SANG...

Er et fællesskab opstået omkring kærligheden til jorden og den vilde natur.

Er en manifestation af ønsket om at leve i forbundethed  med den åndelige verden, ydre såvel som indre. 

Er et rum for fordybelse, forandring, heling og livslang læring.

Bygger bro mellem fortidens visdom og fremtidens bevidsthed.

Arbejder for en verden, hvor sjælen kan ånde frit, og vi kan udfolde os i balance. 

Ærer den stemme, som kaldte os sammen omkring bålet. 

Byder velkommen til alle, der har lyst til at høre sangen med os.

HVEM ER VI?

I september 2022 overtog fire venner – Iben, Karsten, Marcela og Cecilie – det tidligere kursuscenter Rødegaard i Mols Bjerge. Vi havde mange fælles drømme og visioner, og vi indså, at ved at slå vores arbejde sammen til en fælles indsats, ville vi kunne skabe mere kraft og udvikling og nå ud til flere mennesker. 

Vi mødte hinanden gennem et fælles ceremonielt arbejde med trommerejser, og det udviklede sig over et par år til et nært venskab og en følelse af at være kaldt sammen om noget, der lå os alle på sinde:     

Vi tror på en verden, hvor alt levende – mennesker såvel som dyr, planter, jorden, vandet, ilden og det åndelige – trives i ligeværdighed og bedre balance med hinanden. At vi kan leve et friere og kærligere liv, når vi anerkender vores slægtskab med naturen og den kraft, vi kan give og hente fra den. Når vi bygger en bro mellem fortidens og fremtidens mennesker og naturvisdom. Når vi lader visdommen kanaliseres – ikke kun gennem hovedet, men gennem hjertet og vores dybere bevidstheder.   

Jordens Sang blev som virksomhed undfanget af Iben Munk, og det er i samme ånd, at vi er gået sammen om at videreudvikle og udvide hendes arbejde til det læringsfællesskab, der nu har base på Rødegaard. 

Det fællesskab er på samme tid en cirkel, der er blevet sluttet og en cyklus, der er sat i gang. Sangen fra jorden er en af de stemmer, der guider os, og som er overalt omkring os.  

Med Jordens Sang skaber vi rammer og muligheder for en udforskning af det hele menneske, hvor krop, sind og sjæl er i balance, og hvor vi kan udfolde den energi og kraft, vi kom til verden med. Vores højeste mål er nået, hver gang bare ét menneske begynder at trives i bedre harmoni med sig selv og sine omgivelser – og dermed leve i sin fulde kraft. 

Med Jordens Sang afholder vi både kurser, workshops og undervisning, og vi tilbyder forskellige behandlinger og retreats. Derudover er det ceremonielle arbejde altid en stor del af vores rytme og liv på Rødegaard.  

Vi glæder os til at møde dig her. Varmt velkommen.

JPEG imagerr

IBEN MUNK

Jeg er Iben. Efter 20 dejlige, berigende og altopslugende år på en Steinerskole som hhv. lærer og leder fortalte både min krop og min sjæl mig, at det var tid til forandring. Nye døre stod klar til at åbnes, nye stier skulle betrædes. Flere års sygemelding med alvorlig stress ledte mig ud i naturen, og her fandt jeg vejen hjem til mig selv. Mine tanker, min puls, mit nervesystem, min sjæl fandt ro, langsommelighed og væren. Men jeg genfandt også min naturgivne forbundenhed med alt levende omkring mig. Træerne, planterne, dyrene, fuglene, vinden, ilden åbnede sig og lod mig mærke vores samhørighed og vores mulighed for at samarbejde og hjælpe hinanden. 

KARSTEN MUNK

Jeg er opvokset på landet, hvor mine forældre var ansatte i børne- og ungdomsforsorgen. Jeg har således altid befundet mig godt i naturen, hvor jeg har haft mange stille stunder. Jeg er oprindelig mejerist og har også taget grundforløbet på den økologiske jordbrugsskole, men valgte i begyndelsen af 80′erne at uddanne mig til heilpraktiker. Siden da har jeg taget specialkurser i antroposofisk medicin, dybdeterapi, kinesiologiske grundkurser m.v. Derudover er jeg Teori-U facilitator og har afholdt flere lederkurser inden for dette område. 

Jeg er ejer af Karsten Munk Akademiet, hvor jeg har afholdt utallige kurser indenfor anatomi og fysiologi samt andre relaterede fag. Mit specialområde er Biologisk Psykologi, hvor jeg viser åndens og sjælens synliggørelse i kroppen. Jeg er desuden velbevandret i epigenetikken. 

Jeg har haft konsultationer i over 36 år med flere end 23.000 klientbesøg, og efter alle disse år som helbreder, mentor og underviser er min vej blevet mere og mere synlig og bevidst for mig. Jeg træder de gamle stier, er forbundet med min gamle slægt, som har rødder hos samerne. Mine forfædre er hos mig, viser mig vej til den altings-forbundethed, som vi alle er en del af. Jeg er således også dybt forbundet med det shamanistiske arbejde og redskaberne i denne forbindelse.

Jeg er til tjeneste for dig og vil gerne vise dig en vej, hvor du også finder ind til det sted i dig, hvor du finder hjem og hvor du har dit udgangspunkt for dit videre liv.

IMG_7955 - Copy
DSC02553-Edit (1)

MARCELA MARTINS

Jeg er en rejsende og nysgerrig kvinde, som for 14 år siden landede i Danmark i søgen efter at studere dansk pædagogisk praksis, dannelse.
Oprindeligt er jeg fra Brasilien, hvor jeg boede indtil slutningen af mine tyvere. Indtil jeg flyttede hertil, havde jeg allerede boet i forskellige stater med min familie i søgen efter det gode liv og et tempereret klima. Uanset hvor jeg tog hen i landet, var jeg altid omfavnet af den vilde lokale natur og omgivet af havet, bjerge, palmetræer ved stranden og en stor diversitet i fauna og flora. Naturen har altid været min allierede, og den forbandt mig med en særlig magi og interesse for planternes og blomsternes helende egenskaber. 

Heldigvis har jeg i Danmark – og nu særligt på Mols – fundet mit andet hjem, som jeg er dybt taknemmelig for. Den rejse og studiet af pædagogikken lærte mig, at for at kunne komme helt ind under huden på kulturen, var det nødvendigt at kropsliggøre den kulturelle viden og leve i den. I dag kan jeg se, at vejen hertil har været og stadig er en spændende antropologisk undersøgelse, hvor min arbejdsplads også er mit feltarbejde i at forstå både kulturen men også den dannelse, individer gennemgår fra barn til voksen. Det har ført til en stigende interesse for livets overgange og cyklusser og til at arbejde mere og mere med dannelsesrejser og overgangsritualer i en shamanistisk ånd. Udover at være ’educator’ er jeg også kropsterapeut, som Ayurvedic Yoga Massør. Det ceremonielle energiarbejde jeg står for, har rødder i den sydamerikanske shamanisme. Jeg er initieret lærling indenfor Tradition Tubakwassuu fra Brasilien, Alberto Villoldo fra sydamerika. Udover min kerne praksis står jeg som facilititator både for Munay-ki Riter og er Reiki Master. I forlægelsen med riter faciliterer jeg overgangsriter gennem bevægelse baseret på intentionen, som skaber rum for at frisætte og forvandle kroppens livshistorie. 

Min tilgang til selvudvikling og meditation begyndte i en tidlig alder og afspejler de miljøer, jeg voksede op i, bl.a. i Osho´s community og i den brasilianske kontekst og familie.
   

CECILIE LANKEN

Jeg er en del af Jordens Sang og fællesskabet på Rødegaard sammen med mine to skønne unger, Arvind på 12 år og Ahana på 11. Vi elsker landsbyliv og fællesskab og livet i Mols Bjerge. Professionelt driver jeg NewBeginnings, som er en behandlerpraksis baseret på hypnoterapi og energiarbejde.

Jeg har altid stillet spørgsmål til, hvad vi mennesker dog stiller op med vores korte liv på jorden, og hvorfor der ikke er fred i verden. Som barn spekulerede jeg så meget over det, at det udviklede sig til en stor interesse for at studere menneskers liv, deres tankeverden og deres (til tider højst mærkelige og ofte voldelige) adfærd.

Det blev til en uddannelse og en Ph.d. i Etnografi og Antropologi, hvilket førte til flere års forskning i Afrika indenfor studier af krig, konflikt, vold og heling ud fra devisen om, at kun når jeg forstår konflikten helt inde fra kernen af udøverens perspektiv, så kan jeg finde nøglen til at skabe sammenhængskraft – og dermed fred. 

De sidste 12 år har jeg derudover boet og været en del af en kollektivby i det sydlige Indien – et socialt eksperiment for fred og harmoni mellem mennesker. Her blev jeg i stigende grad optaget af de mindst lige så mangfoldige og forunderlige indre verdener, vi har adgang til gennem spirituelle praksisser. Det førte til yderligere studier af bevidsthed og evolution og af, hvordan vores sind og energisystem fungerer. I den forbindelse tog jeg flere uddannelser og kurser indenfor integral yoga, hypnoterapi, åndedrætsterapi, shamanisme og energiarbejde. Alt det har jeg siden kogt sammen til en terapeutisk praksis, jeg kalder Integral Hypnose, som jeg idag er udøver og udvikler af på fuld tid.

Noget, der stod tydeligt frem efter den lange dannelsesrejse og et intenst helingsarbejde med mig selv, så var det, at harmoni og fred med vores omgivelser virker uopnåeligt, så længe vi ikke har indre fred og kærlighed til os selv. Derfor må revolutionen nødvendigvis starte lige her, og derfor elsker jeg min forskning endnu mere idag. I min praksis hjælper jeg folk, der lider af angst, stress, traumer, konflikt, vold, selvsabotage eller andet, der blokerer for deres kraft og energi, til at skabe fred i sig selv og få renset ud i alt det rod, vi ofte bærer rundt på. Det er blevet min nye fredsaktivisme, og selvom den er helt subtil og mere usynlig end den ydre revolution, jeg engang troede, jeg skulle starte, så glædes jeg virkelig over alle de energetiske ringe i vandet, som jeg ser sprede sig stille og roligt og helt fredeligt ud i verden.

Cecilie Hypno portræt

NYHEDSBREV

Få information om arrangementer, retreats og kurser