Styrk dit spirituelle ståsted

– I dit møde med naturen

Styrk din spirituelle kontakt

– med naturen som vejleder

“And into the forest I go, to lose my mind and find my soul”

– John Muir

Jordens Sang – forløb

Læs mere >>>

Nymånemeditation

Læs mere >>>

Kvindecirkel

Læs mere >>>

Jordens sang

Dybt i os alle bor visheden om altings forbundenhed, Jorden, dyrene, planterne, elementerne, himmellegemerne og menneskene.

Med naturen som en spejling af vores spirituelle ståsted, beder vi naturen om støtte i vores videre færd om at opnå en dybere spirituel kontakt til det dybeste i os og i vores fælles væsen. Gennem denne dybe oprindelige forbindelse til vores omgivelser har vi muligheden for at opnå tryghed, fred og en dyb indre glæde. I vores livmodertilstand udvikler vi allerede nogle oprindelige basale sanser, som hos mange af os er fortrængt af stress og pres, men som vi igen har muligheden for at stimulere og udvikle til daglig nærværende forbindelse med alt levende. Kærlighed og respekt for alt levende springer også ud af denne forbindelse, ligesom forståelsen af den dybe gensidighed og udveksling, som mennesker, dyr, mikroorganismer og naturen har med hinanden. Konsekvensen af vores handlinger, vores adfærd i verden bliver gennem mødet med naturen spejlet tilbage i vores dagligdag, klimaet, biodiversiteten, jordkvaliteten og kvaliteten af vores fødevarer m.m.

Den verden vi i dag har fået skabt, viser med stor tydelighed, at de fleste mennesker har glemt denne forbundenhed og dermed vores indre kontakt til os selv. Jagten på økonomisk vækst og størst mulig effektivitet har gjort os åndsfraværende, blinde og døve overfor den individuelle og dog fælles sandhedsstemme inde i os, som husker og ved.

Det er vores ypperste formål at hjælpe alle, der føler sig kaldet til at genskabe kontakten til denne stemme, Jordens sang, der er vores dybeste spirituelle væren.

Læs mere >>>