Styrk din spirituelle kontakt

– med naturen som vejleder

Styrk din spirituelle kontakt

– med naturen som vejleder

“And into the forest I go, to lose my mind and find my soul”

– John Muir

Spirituel Naturkontakt

Læs mere >>>

Nymånemeditation

Læs mere >>>

Kvindecirkel

Læs mere >>>

Jordens sang

Dybt i os alle bor visheden om altings forbundenhed, Jorden, dyrene, planterne, elementerne, himmellegemerne og menneskene.

Med naturen som en spejling af vores spirituelle ståsted, beder vi naturen om støtte i vores videre færd om at opnå en dybere spirituel kontakt til det højeste i os og i vores fælles væsen. Gennem denne forbindelse til vores omgivelser har vi muligheden for at opnå tryghed, fred og en dyb indre glæde. Kærlighed og respekt for alt levende springer også ud af denne forbindelse, ligesom forståelsen af den dybe afhængighed som vi mennesker har af vores omgivende natur. Konsekvensen af vores handlinger, vores adfærd i verden bliver gennem mødet med naturen spejlet tilbage i vores dagligdag.

Den verden vi i dag har fået skabt, viser med stor tydelighed, at de fleste mennesker har glemt denne forbundenhed og dermed vores indre kontakt til os selv. Jagten på økonomisk vækst og størst mulig effektivitet har gjort os åndsfraværende, blinde og døve overfor den stemme inde i os, som husker og ved.

Det er vores ypperste formål at hjælpe alle, der føler sig kaldet til at genskabe kontakten til denne stemme, Jordens sang, der er vores dybeste spirituelle væren.

Læs mere >>>