KARSTEN MUNK AKADEMIET

PATOLOGI/SYGDOMSLÆRE

RAB-kurser på Mols og i København

Sygdomslære tager udgangspunkt i anatomien og fysiologien, men her er kroppens opbygning og forskellige funktioner forstyrret og i ubalance.

I almen sygdomslære ser vi på, hvad der sker, når organismen forstyrres i sin balance. Vi ser på sygdomsprocesserne i kroppen og forskydninger i den kropslige balance. I speciel sygdomslære gennemgår vi en del af de almindeligt forekommende sygdomme. På den måde vil du være i stand til at tolke/læse klientens journaler, og samtidig skabe tryghed i mødet med klienten gennem din viden om en lang række sygdomme. 

Vi tager udgangspunkt i en holistisk vinkel og ser på sammenhænge mellem psyke og kroppens biologi. På den måde får du også en rigtig god fornemmelse af sammenhængen mellem følelser og den biokemiske respons.

Pensum gennemgås på sygeplejeniveau. På den måde får du også kendskab til forskellig allopatisk medicin.

Med disse moduler bliver du godt klædt på til at møde klienten, da du er velorienteret om de forskellige symptomer og sygdomme, som klienterne kommer med. Du vil også i høj grad være i stand til at vurdere, hvornår en klient skal hjælpes videre til yderligere undersøgelser hos lægen/hospitalet.

UNDERVISNINGSFORM

Der lægges vægt på en teoretisk gennemgang med en del gruppearbejde. Ligesom i undervisningen i Anatomi & Fysiologi inddrages forskellige undervisningsmetoder. 

Kurset er fordelt på tre sammenhængende moduler af fire dages varighed. Kurserne tages almindeligvis i rækkefølge og afsluttes med en samlet eksamen efter modul 3.

Kursets 100 timer opfylder kravet for patologiundervisning til at søge om RAB-godkendelse og momsfritagelse. Læs mere om muligheden for momsfritagelse som alternativ behandler i SKAT’s nyeste vejledninger fra 2012.

 

KURSUSPROGRAM

MODUL 1

Emner:

Alm. sygdomslære
Infektionssygdomme
Allergiske lidelser
Hjerte- og kredsløbssygdomme

Forberedelse til modul 1:

Læs side 15 – 212 i Sygdomslære på en anden måde

Undervisningsplan:

Modulerne foregår over 4 dage à ca. 35 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul 3.

MODUL 2

Emner:

Blodsygdomme
Respirationsorganernes sygdomme
Fordøjelsesorganernes sygdomme
Nyre- og urinvejssygdomme
Neurologiske sygdomme
Hormonelle sygdomme

Forberedelse til modul 2:

Læs side 213 – 410 og side 428 – 436 i Sygdomslære på en anden måde.

Undervisningsplan:

Modulerne foregår over 4 dage à ca. 35 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul 3.

MODUL 3

Emner:

Sygdomme i bryst og kønsorganer
Hudsygdomme
Bevægeapparatets sygdomme
Psykiatriske sygdomme og
 psykosomatik (Dette emne berøres kun kort. Det er ikke pensum og derfor ikke med i noterne, og der vil ikke blive spurgt til det til eksamen, men er med som orientering)

Forberedelse til modul 3:

Læs side 411 – 535 i Sygdomslære på en anden måde.

Undervisningsplan:

Modulerne foregår over 4 dage à ca. 30 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul 3.

FORBEREDELSE

Du kan med fordel få et godt udbytte af kurset ved at følge ovenstående læseplan.

Lærebogen er Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære på en anden måde fra forlaget PONS. Bogen skal du selv købe.

 

KURSER I 2023

København:

Modul I: 28/9 – 1/10 
Modul II: 26/10 – 29/10
Modul III: 23/11 – 26/11

KURSER I 2024

København:

Modul I: 2/5 – 5/5
Modul II: 30/5 – 2/6
Modul III: 20/6 – 23/6

 

Mols:

Modul I: 7/11 – 10/11

Modul II: 21/11 – 24/11

Modul III: 12/12 – 15/12

PRAKTISK INFORMATION

Undervisningen foregår alle dage kl. 9.00 – ca. 18 (sidste dag i hvert modul kl. 9.00 – 16.00, dog er sidste dag på 3. modul eksamenseftermiddag og afsluttes kl. 15.30)

Der bliver serveret frugt i løbet af formiddagen samt glutenfri brød med smør, gedeost, peanutbutter, marmelade og honning om eftermiddagen. Ligeledes kan der laves te i løbet af dagen. Dette er inklusiv kursusprisen. Frokost skal du selv medbringe.

Undervisere: Karsten Munk samt gæstelærer

Adresse:

Jordens Sang på Rødegaard / Karlshøjvej 5, Vistoft, 8420 Knebel

København / Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4 th. 2100 Kbh. Ø

Skriv en mail ved at klikke på nedenstående link, hvis du ønsker at overnatte på Rødegaard.

PRIS: 8.900 kr. for alle tre moduler.

Bemærk at nogle uddannelsessteder har 10% rabataftale med Karsten Munk Akademiet på anatomi & fysiologi samt patologi. Forhør dig på dit uddannelsessted.

Som tidligere kursist på Karsten Munk Akademiet er du velkommen til at deltage på samme kursus igen til genopfriskning, hvis der er plads. 

Pris pr. modul for gentagelseskursister: 1500 kr.

Kurset kan betales samlet eller i 3 rater.

Kursustilmelding er bindende, og din plads er først sikret, når vi har modtaget din betaling. Du modtager en faktura snarest muligt efter din tilmelding.

Ved afbud tidligere end 4 uger før kursusstart, tilbagebetales 80% af kursusprisen. Ved afbud mindre end 4 uger før kursusstart, er der ingen refusion.